TRAMITACIÓ

L’alumne ha de passar per secretaria per omplir i presentar la sol·licitud.

El cost del títol depèn del cicle cursat, a secretaria us donaran un imprès per anar a pagar les taxes del títol.

Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donaran un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.


DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

•    Sol·licitud del títol (disponible a secretaria).

•    Fotocopia del DNI.

•    Segell de correus per enviament ordinari nacional.