icona acreditat 2

                                   

 

2019-2020


 

 

INFORMACIÓ ACREDITA'T 2019/2020

20/12/2019

  • LLISTA DEFINITIVA D'INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT 20/12/2019

-  Enllac a la llista definitiva d'inscripció àmbit neteja -

- Enllaç a la llista definitiva d'inscripció àmbit acció social -

- Enllaç a la llista definitiva d'inscripció àmbit dependència -

 

 

 NOVA HABILITACIÓ ACREDITA'T

 

Amb l’objectiu d’avançar en l’acreditació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i garantir la qualitat en l’ocupació i en la prestació de serveis a les persones usuàries, s’ha publicat l’Ordre TSF/2016/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula novament la qualificació i l’habilitació professional d’aquest col·lectiu.

Els perfils professionals que comprèn són els següents:

-          Auxiliar de gerontologia

-          Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat

-          Assistent/a d’atenció domiciliària

-          Treballador/a familiar

-          Assistent/a personal

En l’Ordre publicada s’estableixen dues qüestions importants:

  1. Els títols i certificats vàlids per poder treballar.
  1. Els 2 procediments d’habilitació que les persones que tenen experiència laboral amb data anterior al 31 de desembre de 2017 poden seguir en cas de no tenir cap dels títols o certificats anteriors.
  1. Habilitació excepcional: persones que puguin acreditar experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 i acompleixin els requisits següents: experiència d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys en l’ocupació corresponent o hagin treballat i tinguin un mínim de 300h de formació del sector també en els darrers 12 anys.
  1. Habilitació provisional: persones que puguin acreditar experiència laboral però no disposin dels requisits establerts per l’habilitació excepcional. Cal el compromís de participació en processos d’avaluació i acreditació de competències professionals o realitzar formació vinculada abans del 31 de desembre de 2022. El compromís es materialitzarà en una declaració responsable.

El procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada i el termini per presentar sol·licituds és del 13 de desembre de 2019 al 12 de desembre de 2020.

 

Les persones interessades poden consultar la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on s’ofereix informació detallada.

La gestió de l’habilitació professional la portaran a terme les Oficines de Gestió Empresarial.

Els formularis de sol·licitud es poden presentar telemàticament, junt amb la documentació corresponent al portal corporatiu de tramitació Canal empresa o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya o presencialment, concertant una cita prèvia, a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.

 

 


10/12/2019

 

Es convoca a les persones admeses i en llista d'espera a la sessió informativa, el dia 12 de desembre a les 11:30 h o 15:30 h (sols s'ha d'assistir a unes de les hores convocades)

Nota informativa 2. Preinscripció i inscripció a la fase d’assessorament -enllaç-


Les persones admeses que no puguin assistir a la reunió han de presentar al centre en horari de 9 a 20 h, de  l'11 al 13 de desembre:

  • Full d'inscripció omplert (2 còpies) -enllaç-

  • Dossier de trajectoria formativa omplert - enllaç-

  •  Rebut del pagament bancari

        Full de pagament - enllaç-

        Preu públic. 26 €

 

Bonificacions i exempcions de pagament:

  • Import amb bonificació del 50%: 13,00€ per l’assessorament de tot l’àmbit.
S’aplicaran bonificacions a l’import si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:
a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies monoparentals, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen una bonificació del 50 per 100 del preu públic.
b. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50 per 100 del preu públic.
  •  Exempcions: no s’ha d’ingressar cap import.
S’aplicaran exempcions a l’import si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:
a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
c. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 15/16
d. Les víctimes d’actes terroristes, els cònjuges i els fills.
e. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
f. Haver fet l’assessorament en el mateix àmbit en processos anteriors

 


Les llistes dels aspirants surten ordenades conforme els criteris que s'indiquen a l'apartat 7.2 de la Resolució PRE/1957/2019

Criteris ordenació -enllaç-

 

ÀMBIT DEPENDÈNCIA

 

ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL

 

 

ÀMBIT NETEJA SUPERFÍCIES

 

 

 

Correu exclusiu per a informació sobre acredita't 
aAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telf: 667114128