logoCoordInternacionalMobilitat Internacional


 

Els alumnes de GS interessats en realitzar un Erasmus+ a través de la Fundació BCN cal que omplin la fitxa de sol·licitud que es troba a consergeria de l'edifici Santander i lliurar-la al mateix conserge o a Coordinació de Mobilitat en data no superior al 17/01/2017.

Coordinació de Mobilitat