logoCoordInternacionalMobilitat Internacional


 

Missió:

La coordinació de mobilitat és un servei de l’Institut Salvador Seguí que gestiona la mobilitat internacional de l’alumnat i el professorat d’acord als principis establerts al Projecte Lingüístic de centre.

La coordinació de mobilitat promou les relacions Internacionals de l'Institut Salvador Seguí. La seva missió es centra en diversos punts:

a) Promoure la mobilitat entre els estudiants 
b) Promoure la mobilitat del professorat per participar en cursos o tallers i després compartir les seves experiències d'aprenentatge amb la resta de la comunitat educativa. 
c) Promoure la possibilitat d'intercanviar experiències entre els joves de la mateixa edat i la competència professional similar. 
d) Enfortir el sentiment de ciutadania europea i el coneixement de la cultura i els hàbits d'altres països.

 

Visió:

Des de la Coordinació de mobilitat volem promoure la internacionalització de l'Institut fomentant programes i activitats específiques per millorar la seva projecció i presència internacional. Aquesta internacionalització s'ha d’entendre com a element transversal en les activitats pròpies de l’Institut i afecta a tots els grups i col·lectius que conformen l'Institut.

 

Valors:

Els valors de la coordinació de mobilitat estan alineats amb la nostra institució:

 • Revisió i millora contínua

 • Adaptació als canvis i noves tecnologies

 • Autonomia de gestió i presa de decisions

 • Transparència

 • Tolerància i respecte per les persones

 • Ús òptim dels recursos i el medi ambient

 

Funcions de la coordinació de mobilitat:

 1. Cooperar en la planificació de la formació pràctica en centres de treball de l’alumnat acollit a programes de mobilitat, procedent d’altres comunitats autònomes o d’altres països.

 2. Assessorar el professorat en els programes de mobilitat internacional.

 3. Promoure l'intercanvi de bones pràctiques internacionals entre el professorat del centre.

 4. Elaborar la programació anual de la Coordinació de mobilitat.

 5. Elaborar la memòria anual de la Coordinació de mobilitat