logoCoordInternacionalMobilitat Internacional


 

L'Institut Salvador Seguí, aposta per la mobilitat de l'alumnat i del professorat, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels ensenyaments, les competències professionals del nostre alumnat i les seves competències lingüístiques.

Aquestes activitats estan gestionades per a un/a coordinador/a de mobilitat.

imatge mobilitat internacional mitjana 2