LogoAcreditat

 

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES DE TREBALL DE NETEJA

 

Llista de persones assignades a l'INS Salvador Seguí

 

Es convoquen 100 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a treballadors que fan les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals,  les tasques de neteja de superfícies i mobiliari, d'elaboració d'aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparació de llits en habitatges, i/o la neteja i posada al punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes, així com rentar, planxar i arranjar la roba de l’establiment d’allotjament i del usuaris.

TreballNeteja

 

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció

S'ha d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció del 15 al 24 de març mitjançant l'adreça http://acreditat.gencat.cat . 

Per més informació consulteu el document següent: Informació avaluació i acreditació de comptències Treball de Neteja

Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals