Dades d'accés del nou correu corporatiu salvadorsegui.net

Per accedir al compte ho podeu fer a través dels següents enllaços:

drive.salvadorsegui.net (google drive)
groups.salvadorsegui.net (google groups)
sites.salvadorsegui.net (google sites)
 
Podeu accedir també amb l'enllaç genèric per a gmail: mail.google.com