CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA!
14 de Març del 2018
Sala d'Usos Multiples del carrer Santander
 
Jornada Organitzada entre el SIOJ-PIJ de Sant Martí-CAAJ (Centre Assessorament Acadèmic per Joves)
Temàtica de la Jornada: Accés a la Universitat: requisits, condicions, Selectivitat, accés a Graus Específics etc.
 
DATA: 14 de Març del 2018
LLOC: Sala d'Usos Multiples del carrer Santander
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA!
 
TORN MATÍ: 
9:30 Família de Serveis a la Comunitat  
11:00 Família Sanitària 
12:30 Família Imatge Personal
 
TORN TARDA: 
15:30 Família Imatge Personal 
17:00 Família Sanitària 
18:30 Família Serveis a la Comunitat
 
Cal inscripció prèvia de l'alumnat a aquest link:
 

Data d'obertura del sobre B (propostes tècniques) del procediment contractació servei de neteja: 15 de maig a les 10h.

Data d'obertura del sobre C (ofertes econòmiques) procediment contractació servei de neteja: 31 de maig a les 12:30h.

 

Les empreses interessades poden visitar les instal·lacions el dia 19 d'abril de 15:30 - 18:00 h.

En data 10/04/2017 s’ha publicat al DOGC (núm 7347) el concurs per a la licitació del servei de neteja de l’institut Salvador Seguí.
Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’Institut fins el dia 25 d’abril a les 14:00h.
Adreça i telèfon: C/ Santander, 7 (08020) de Barcelona. Telèfon: 933142041.
Horari de recepció: 09:00 a 14:00h de dilluns a divendres i de 15:30 a 17:30, de dilluns a dijous.

Podeu consultar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.

En relació amb l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’adjunta nou quadre d’hores i imports de licitació ja rectificats.

 

Podeu consultar les dates per a la realització de proves de compleció per al CFGS d'Higiene bucodental (LOGSE):
Crèdit Data Horari
C2 25/04/2017     15:00h   
C4 21/04/2017 15:00h
C6 18/04/2017 15:00h

Crèdit de síntesi

(entrega de dossier

i exposició) 

27/04/2017 13:30h