L'Institut Salvador Seguí informa de la modificació del currículum d'alguns cicles impartits al centre:

Publicació dels resultats de les proves de compleció d'estudis LOGSE de la família de Seveis socioculturals i a la comunitat realitzats durant el mes d'abril.

S'ha penjat la documentació corresponent a la preinscripció per al curs 2015 - 2016. Més informació.