Data d'obertura del sobre B (propostes tècniques) del procediment contractació servei de neteja: 15 de maig a les 10h.

Data d'obertura del sobre C (ofertes econòmiques) procediment contractació servei de neteja: 31 de maig a les 12:30h.