Podeu consultar les dates per a la realització de proves de compleció per al CFGS d'Higiene bucodental (LOGSE):
Crèdit Data Horari
C2 25/04/2017     15:00h   
C4 21/04/2017 15:00h
C6 18/04/2017 15:00h

Crèdit de síntesi

(entrega de dossier

i exposició) 

27/04/2017 13:30h