Podeu consultar al següent document les dates de la 2a convocatòria de compleció per CFGM Estètica decorativa (LOGSE).