Les dates de proves de compleció d'Higiene bucodental (LOGSE) i Estètica Decorativa (LOGSE) es publicaran aquesta setmana.