Es fa pública la convocatòria de l’acte d’obertura del sobre B del concurs per l’adjudicació del servei de neteja del centre a les 10 hores del dia 9 de juliol, i l'acte d'obertura del sobre C a les 10 hores del dia 14 de juliol a la seu de l'Institut.