L'Institut Salvador Seguí informa de la modificació del currículum d'alguns cicles impartits al centre: