Publicació dels resultats de les proves de compleció d'estudis LOGSE de la família de Seveis socioculturals i a la comunitat realitzats durant el mes d'abril.