Campanya de sensibilització: les altres comunicacions

Campanya de sensibilització: les altres comunicacions

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'entrada dels dos edificis s'ha instal·lat una sèrie de plafons i informació sobre els col·lectius sords, sordcegs i altres dificultats de llenguatge. És una iniciativa de l'alumnat de Mediació Comunicativa, per explicar als companys de l'Institut sobre les necessitats i accions facilitadores que es poden dur a terme per tal d'ajudar-los en una comunicació més fàcil.

Sortida AIPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el primer trimestre, l’alumnat del CFGS Assessoria d’imatge personal i corporativa ha realitzat visites a diferents empreses del sector relacionades amb el MP04: Assessoria de perruqueria.