L’alumnat, que ha cursat estudis presencials del PQPI d’Auxiliar d’Imatge Personal a l’Institut Salvador Seguí fins al curs 13/14, pot completar aquests estudis mitjançant unes proves que es realitzaran durant el mes de novembre i/o abril.

Els requisits per accedir a aquest procediment són d’una banda, haver estat matriculat en un PQPI durant el curs 2013/2014 o en cursos anteriors, i d’altra banda haver superat, almenys, un dels mòduls formatius de caràcter general (mòduls B) i un dels mòduls professionals específics (mòduls A) del PQPI.

Per tal de poder realitzar aquestes proves, us heu d’inscriure-hi del dia 1 al 15 d’octubre a la secretaria del centre.

Les proves es realitzaran entre l'1 i el 30 de novembre de 2014.

Consulteu a la web l’horari d’atenció al públic de secretaria.