L’alumnat, que ha cursat estudis presencials Integració Social i Caracterització o que ha participat en un dels procediments del Departament d’Ensenyament relacionat amb aquests cicles LOGSE (en Acreditacions de Competències o Proves d’Obtenció del Títol) a l’Institut Salvador Seguí fins al curs 13/14, pot completar aquests estudis mitjançant unes proves que es realitzaran durant el mes de novembre i/o abril.

Per tal de poder realitzar aquestes proves, us heu d’inscriure-hi del dia 1 al 15 d’octubre a la secretaria del centre.

Les proves es realitzaran del 4 al 29 de novembre.

Consulteu a la web l’horari d’atenció al públic de secretaria.