L’edifici principal està situat al carrer Santander. Imparteix els cicles d’Imatge Personal i Sanitària. És un edifici de sis plantes distribuïdes de la manera següent:

  • Planta baixa: Direcció, Prefectura d'Estudis, Coordinació pedagògica/Coordinació de qualitat, Secretari Coordinació de Formació Professional (FCT), Servei Català de Col·locació, Administració, Coordinació d’activitats /Despatx d’ acreditacions Secretaria, sala de professors, consergeria,Aules: Sala d'Usos Múltiples 1 i 2Tallers: Taller d’estètica, taller d’higienistes, taller perruqueria, taller d’hidrotermal i laboratori de pròtesi.
  • Planta primera: Biblioteca, laboratori de fotografia, taller d’Assessoria d’Imatge Personal, Taller efectes especials de Caracterització, Servei de reprografia, departament de sanitària, departament de perruqueria i departament d’imatge personal.
  • Planta segona: Laboratori sanitària, dos tallers de Cures Auxiliars d'Infermeria, taller de tractament capil·lars i postissos, taller de caracterització, taller d’ungles, aula de matèria.
  • Planta tercera: Aula d'Informàtica, taller maquillatge, taller estètica decorativa, aules, sala associació d’alumnes.
  • Planta Quarta: Aula FOL, aules.
  • Planta Cinquena: Aules.
  • Espai d'esbarjo - pista esportiva exterior- amb servei de cantina i menjador.