L’institut Salvador Seguí compta amb dos edificis, a 100 metres de distància l’un de l’altre, al Districte de Sant Martí de Barcelona.


L’edifici principal està situat al carrer Santander. Imparteix els cicles d’Imatge Personal i Sanitària. És un edifici de sis plantes distribuïdes de la manera següent:

 • Planta baixa: Direcció, Prefectura d'Estudis, Coordinació pedagògica/Coordinació de qualitat, Secretari Coordinació de Formació Professional (FCT), Servei Català de Col·locació, Administració, Coordinació d’activitats /Despatx d’ acreditacions Secretaria, sala de professors, consergeria,Aules: Sala d'Usos Múltiples 1 i 2Tallers: Taller d’estètica, taller d’higienistes, taller perruqueria, taller d’hidrotermal i laboratori de pròtesi.
 • Planta primera: Biblioteca, laboratori de fotografia, taller d’Assessoria d’Imatge Personal, Taller efectes especials de Caracterització, Servei de reprografia, departament de sanitària, departament de perruqueria i departament d’imatge personal.
 • Planta segona: Laboratori sanitària, dos tallers de Cures Auxiliars d'Infermeria, taller de tractament capil·lars i postissos, taller de caracterització, taller d’ungles, aula de matèria.
 • Planta tercera: Aula d'Informàtica, taller maquillatge, taller estètica decorativa, aules, sala associació d’alumnes.
 • Planta Quarta: Aula FOL, aules.
 • Planta Cinquena: Aules.
 • Espai d'esbarjo - pista esportiva exterior- amb servei de cantina i menjador.

El segon edifici està situat al carrer Pont del Treball, número 15. Imparteix els cicles de Serveis Sociocultural i a la Comunitat. Es distribueix de la següent manera:

Planta Baixa:

 • 5 aules (numerades de la A1 a la A5).
 • Tres tallers: Taller d’Animació sociocultural / Mediació (T1), taller d’integració social i Atenció a les persones (T2) i taller sociosanitari (A3).
 • Sala de professorat (D4), despatx direcció (D1), zona descans / cuina professorat (D5), despatx D6, despatx prefectura D7, despatx D8.
 • Taquilles per a l’alumnat

Planta primera:

 • 3 aules (A7, A8, A9).
 • 2 tallers d’Educació infantil (T4 i T5).
 • Auleta (A10). Aula d’educació infantil. Està previst que estigui llesta durant el 2n trimestre.
 • Despatx de FCT (D9), despatxos per atenció personalitzada (D10 i D12), despatx D11 (informàtica).

Pati:

 • Pati pista esportiva: situat a la banda de mar. Pati gran amb una pista esportiva i una zona sense cap equipament. Generalment, l’accés a aquest pati està tancat.
 • Pati taula ping-pong: situat al mig dels tres edificis. Amb un taula de ping-pong. D’accés lliure. Dóna accés a la sala alumnat. Té aparcament per a 24 bicicletes.

Biblioteca:  d’uns 70m2. S’hi accedeix o bé des del pati ping-pong o bé des de la primera planta pel terrat.