Imprimeix

La Política de la Qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Salvador Seguí és proporcionar als seus alumnes un servei educatiu i de promoció de les professions dels ensenyaments que imparteix, que compleixi amb els requisits establerts en el Projecte Educatiu de Centre i que tingui com a finalitat la millora contínua i la tendència a aconseguir l’excel·lència en el nostre servei i la satisfacció de les expectatives dels diferents grups d’interès com ara:

 

Per tant el nostre sistema de gestió de la Qualitat: