Organigrama

 

Consell Escolar:

Presidenta: Isabel García (com directora de l’institut)

Cap d’estudis: Olga Zabala/Anna Gonzàlez/ Ana Virgili

Secretària: Mariló Montserrat

Representants del professorat: Mercè de Vargas (Imatge personal), José Celdran (Sanitària), Lourdes Beltran (Sanitària), Maria José Garcia (Serveis), Rafael Gutiérrez (sanitària)

Representants de l’alumnat: Emma Flores, Tatiana Garcia, Ulises Medonza, Elsa Pérez

Representant del personal no docent: Regina Rodríguez

Representant de l’Ajuntament: Mercè Alvira

 

Equip de gestió:

Direcció:

Director: Isabel García Martos

Cap d’estudis Sanitària: Anna Gonzàlez

Cap d’estudis Serveis a al Comunitat: Ana Virgili Elvira

Cap d’estudis Imatge Personal: Olga Zabala

Secretària: Mariló Montserrat Martínez

Administradora: Sílvia Olivé

 

Caps de Departament:

Serveis Socioculturals i a la comunitat: Sira Gonzàlez

Sanitària: Verònica Garcia

Imatge Personal: Xelo Ruiz/Mònica Sancho

Formació i Orientació laboral: Joaquim Beltran

 

Coordinació: 

Coordinació FP –Serveis: Ferran Rega

Coordinació FP –Imatge Personal: Mónica Fragoso

Coordinació FP – Sanitària: Adriana Garcia-Cano

Coordinació d’activitats: Cristina Macarrón

Coordinació d’informàtica: Jorge Díaz

Coordinació web i xarxes: Albert Àlvarez

Coordinació de qualitat: Xelo Ruiz

Coordinació prevenció riscos laborals: Virgínia Rodríguez

Coordinació emprenedoria: Ana Muñoz

Coordinació mobilitat: Esther Gàlvez

Coordinació orientació: Elisenda Giner

Coordinació de formació: Anna González

Coordinació PAT: Núria Martorell

Coordinació assessorament / reconeixement - Centre: Anna Carballo

Coordinació assessorament / reconeixement - Serveis: Anna Carballo

Coordinació assessorament / reconeixement - Sanitària: Verònica García

Coordinació assessorament / reconeixement – Imatge Personal: Lali Lorca

Coordinació dual: Cristina Pedrero

Coordinació projecte de convivència: Olga Zabala

Coordinació simulació: Guillem Galofré

Coordinació caracterització: Meritxell González

Coordinació estètica integral i benestar: Lali Lorca

Coordinació perruqueria i cosmètica capil·lar: Eva Sanz

Coordinació estètica i bellesa: Rebeca Pérez

Coordinació assessoria imatge personal i corporativa: Dolors García

Coordinació estilisme i direcció de perruqueria: Patrícia Torres

Coordinació cures auxiliars d’infermeria: Anabel Andrés

Coordinació higiene bucodental: Mercè Tortosa

Coordinació pròtesis dental: Marga Pardo

Coordinació educació infantil: Marta Parra

Coordinació animació sociocultural i turística: Maria José García

Coordinació Integració social: Anna Carballo

Coordinació atenció a les persones en situació de dependència: Mònica Valverde

Coordinació mediació comunicativa: Esther Gálvez

Coordinació PFI: Miquel Hernàndez i Isabel Renter

 

La coordinació dels cicles formatius està a càrrec de 14 coordinadores de cicle.

La coordinació de l’acció docent, del seguiment i orientació als alumnes i del seguiment de la Formació en Centres de Treball està a càrrec de 52 tutors.

La gestió i manteniment dels tallers està al càrrec 9 responsables de taller.