Organigrama

 

Consell Escolar:

President: Isidre Garcia (com director de l’institut)

Cap d’estudis: Olga Zabala

Secretària: Isabel Garcia

Representants del professorat: Anna Virgili (Serveis), Mercè de Vargas (Imatge personal), José Celcran (sanitària), Lourdes Beltran (sanitària), Maria José Garcia (Serveis), Rafael Gutiérrez (sanitària),

Representants de l’alumnat: Anna Alvarez, Alexandra Chichon, Emma Flores, Tatiana Garcia, Joan Nugué

Representant del personal no docent: Isabel Rodríguez

Representant de l’Ajuntament: Mercè Alvira

 

Equip de gestió:

Direcció:

Director: Isidre Garcia

Cap d’estudis Sanitària: Anna Ma Gonzàlez

Cap d’estudis Serveis: Neus Ruiz

Cap d’estudis Imatge Personal: Olga Zabala

Secretària: Isabel Garcia

Administradora: Sílvia Olivé

 

Caps de Departament:

Serveis Socioculturals i a la comunitat: Anna Virgili 

Sanitària: Verònica Garcia

Imatge Personal: Xelo Ruiz

Formació i Orientació laboral: Paula Càceres

 

Coordinació: 

Qualitat: Marisa del Rio i Arantza Arizmendi.

Formació Professional (empreses Imatge personal) Mònica Fragoso

Formació Professional (empreses Serveis): Rosa Andreu 

Formació Professional (empreses Sanitària): Adriana Garcia-Cano

Coordinació d'Informàtica: Guillem Galofré

Coordinació xarxes i web: Alberto Àlvarez

Coordinació Activitats: Maria José Garcia

Coordinació d’Orientació: Elisenda Giner

Coordinació d’Emprenedoria: Paula Càceres

Prevenció de riscos: Virgínia Rodríguez

Coordinació de mobilitat: Esther Gàlvez

Coordinació de FP Dual: Rosa Andreu (Serveis), Mònica Fragoso (Imatge personal).

Coordinació de formació: Neus Ruiz

Coordinació d’assessorament i reconeixement: Isabel Garcia (coordinadora de centre), Lali Lorca (Imatge Personal), Verònica Garcia (Sanitària) Anna Virgili (Serveis)

Coordinació de serveis a les empreses: Isidre Garcia.

Coordinació del Pla d’acció tutorial: Mariló Montserrat

Coordinació PFI: Miquel Hernàndez i Isabel Renter

 

La coordinació dels cicles formatius està a càrrec de 14 coordinadores de cicle.

La coordinació de l’acció docent, del seguiment i orientació als alumnes i del seguiment de la Formació en Centres de Treball està a càrrec de 52 tutors.

La gestió i manteniment dels tallers està al càrrec 9 responsables de taller.