Organigrama l’alumnat

Organigrama equips docents

Organigrama direcció i coordinacions

 

Consell Escolar:

President: Isidre Garcia (com director de l’institut)

Cap d’estudis: Felisa Muñoz

Secretària: Isabel Garcia

Representants del professorat: Maria Torrens, Anna Virgili, Mercè de Vargas, José Celcran, Lourdes Beltran, Maria José Garcia

Representants de l’alumnat: Paula Guerrero (Integració social tarda, 1r), Orestes Ordóñez (Higienista matí, 1r), Alba Macian (Estètica i Bellesa matí, 2n), Reni Antonova (Educació infantil tarda, 2n), Jordi Solís (Estètica i Bellesa tarda, 1r) i Marta Reina (Animacio sociocultural, 2n).

Representant del personal no docent:

Representant de l’Ajuntament: Maria Alcover

 

Equip de gestió:

Direcció:

Director: Isidre Garcia

Cap d’estudis Sanitària: Felisa Muñoz

Cap d’estudis Serveis: Neus Ruiz

Cap d’estudis Imatge Personal: Olga Zabala

Secretària: Isabel Garcia

Administradora: Sílvia Olivé

 

Caps de Departament:

Serveis Socioculturals i a la comunitat: Anna Virgili 

Sanitària: Anna Maria Gonzalez

Imatge Personal: Xelo Ruiz

Formació i Orientació laboral: Martí Albalat

 

Coordinació: 

Qualitat: Marisa del Rio i Arantza Arizmendi.

Formació Professional (empreses Imatge personal) Mònica Fragoso

Formació Professional (empreses Serveis): Rosa Andreu 

Formació Professional (empreses Sanitària): Adriana Garcia-Cano

Coordinació d'Informàtica: Guillem Galofré

Coordinació xarxes i web: Daniel Talens

Coordinació Activitats: Maria José Garcia

Coordinació d’Orientació: Elisenda Giner

Coordinació d’Emrenedoria: Paula Càceres

Prevenció de riscos: Virgínia Rodríguez

Coordinació de mobilitat: Olga Zabala

Coordinació de FP Dual: Professorat dels cicles d’Educació infantil, Integració Social, Estètica integral i Estilisme i direcció.

Coordinació PFI: Miquel Hernàndez i Isabel Renter

 

La coordinació dels cicles formatius està a càrrec de 13 coordinadores de cicle.

La coordinació de l’acció docent, del seguiment i orientació als alumnes i del seguiment de la Formació en Centres de Treball està a càrrec de 50 tutors.

La gestió i manteniment dels tallers està al càrrec 9 responsables de taller.