Des del curs 2015-2016, el centre ocupa dos edificis, situats a 200 metres un de l’altre: edifici Serveis a la Comunitat, a carrer Pont del treball 15 i edifici Sanitària i Imatge Personal, a carrer Santander 7.

EL CENTRE EN NÚMEROS:

Alumnes FP Inicial (2016-17)

1579

Alumnes altres

500.

Acredita’t i Assessorament i Reconeixement

Alumnes FP Dual

42

Cicle Educació Infantil. Amb IMEB,

Cicle de TIS amb Consorci

Cicle Estètica integral i benestar amb Spa Zenter

Cicle Estlisme i direcció, amb diverses perruqueries

Grups

52

Inclou dos PFI

Plantilla, professorat

109

130 professors/es al Claustre

Personal no docent

8

Empreses col·laboradores FCT

422

Convenis FCT, curs 14-15

1680

Tallers Imatge Personal

11

Tallers Sanitària

5

Tallers Serveis Comunitat

5

A la seu de Pont del Treball

Aules informàtica

1

A PdT s’ha equipat amb tres carros d’equips portàtils

Biblioteca

2

Serveis de lectura, préstec i recerca d’informació. Oberta de 10  a 20h.

 

Indicadors de centre:

INDICADOR

Grau

12/13

13/14

14/15

15/16

Percentatge d’alumnat graduat

GM

60.33

59.8

57.9

63.88

GS

75.53

75.4

73.15

81.40

Baixes per curs

GM

12.44

13.2

5.79

7.56

GS

2.79

3.34

1.84

3.31

Absentisme (amb més del 30% d’absències en una Unitat Formativa)

GM

4.6

6.34

9.86

9.96

GS

1.89

2.92

3.94

3.66

Grau de satisfacció de l’alumnat en l'acollida

GM

8.28

7.98

8.16

7.08

GS

8.1

8.21

8.33

6.80

Grau de satisfacció global de l’alumnat

GM

7.46

7.52

7.10

7.84

GS

7.16

6.85

6.99

7.56

Inserció laboral (6 mesos després)

43.12

43.12

Treballem en feina relacionada amb estudis

58

51.93

Total de preinscripcions

GM

511

569

513

513

GS

1053

1116

890

664

GM = cicles de grau mitjà

GS = Cicles de grau superior