Aquí trobareu tota la informació relativa a la matrícula de primer curs (calendari i imports). Per matrícular-vos, feu una lectura atenta al document d'informació de matrícula, empleneu el document de sol·licitut de matrícula i seguiu les instruccions del full de pagament (l'import de la matrícula el trobareu al document d'informació de matrícula).

 

 
 
 
VACANTS CFGM setembre 2019:
 
Cicle: CFGM Estètica i Bellesa
Torn: Tarda
Vacants:5
 
 
 
 

 

Per a informació general sobre el procés de preinscripció i matrícula podeu consultar el web del Consorci d'Educació de Barcelona.