Per a informació general sobre el procés de preinscripció i matrícula podeu consultar el web del Consorci d'Educació de Barcelona.