Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

Família:

Sanitària

Horari i oferta

 • Horari:Matí
 • Oferta:30 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Planificar els serveis que presta l'establiment protètic dental, realitzant o supervisant la gestió derivada de les operacions administratives i del control econòmic
 • Gestionar la documentació administrativa i sanitària generada en l'establiment per donar resposta a les necessitats d'atenció dels usuaris
 • Gestionar l'adquisició, l'emmagatzematge i la reposició de materials, equips i instrumental per poder atendre les demandes d'usuaris
 • Dissenyar pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules oclusalesals, adaptades a les característiques anamotofuncionals del model, ajustant-se a la prescripció facultativa
 • Preparar equips i materials seguint instruccions tècniques i plans de manteniment
 • Elaborar i fabricar pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals, aplicant els procediments normalitzats de treball i manejant amb destresa els equips, estris i eines
 • Verificar els elements dels productes protètics, aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals, detectant els errors i identificant les mesures de correcció
 • Reparar pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals, identificant les característiques del producte i les alteracions presentades
 • Informar sobre l'ús i manteniment de les pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals, relacionant les seves característiques i funcions
 

Índex d'ocupació a Catalunya:

La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 58,2% (sumant el 47,3% dels que treballen i el 10,9% dels que estudien i treballen). Un 21,8% dels titulats segueixen estudiant i un 20% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:
 • Laboratoris de pròtesis dentals, com a fabricant de productes sanitaris dentals a mida
 • Empreses de la indústria dental, com fàbriques proveïdores de materials i maquinària
 • Dipòsits dentals
 • Empreses del sector dental, en el camp de la investigació tecnològica, com a instructors de cursos bàsics o avançats sobre nous materials i tècniques

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Tècnic/a superior en pròtesis dentals
 • Tècnic/a especialista en pròtesis dentals
 • Responsable tècnic/a d'un laboratori de pròtesis dentals
 • Comercial en la indústria dental o dipòsits dentals
 • Responsable tècnic/a en departaments d'investigació i desenvolupament de productes de la indústria dental

 


 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Laboratori de pròtesis dentals.   2 h/Set Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesis fixa. - 7 h/Set
Disseny funcional de pròtesis.  - 4 h/Set Restauracions i recobriments estètics  6 h/Set
Pròtesis completes.  6 h/Set Pròtesis sobre implant. - 6 hores/Set
Aparells d’ortodòncia i fèrules oclusals  5 h/Set Empresa i iniciativa emprenedora. - 2 h/Set
Pròtesis parcials amovibles metàl·liques, de resina i mixta.  - 5 h/Set Projecte de pròtesis dentals.-  2 h/set
 Formació i orientació laboral.  - 3 h/Set Formació en centres de treball. - 416 hores

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

 
Altres cicles d’aquesta família professional:
 • Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • Audiologia protètica
 • Dietètica
 • Documentació i administració sanitàries
 • Higiene bucodental
 • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Laboratori clínic i biomèdic
 • Ortopròtesi i productes de suport
 • Radioteràpia i dosimetria
 • Salut ambiental

Descarregar PDF informatiu