Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

 

Família: Sanitària

 

Horari i oferta

 • Horari:Matí o tarda
 • Oferta:60 places matí, 60 places tarda
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Gestió dels fitxers de pacients d'un gabinet dental
 • Adquisició, gestió, reposició i emmagatzematge de materials fungibles, recanvis, equips i instrumental
 • Obtenció i registre de dades de salut i malaltia de la cavitat bucodental
 • Col·laboració en l'obtenció de radiografies dentals i tècniques radiològiques
 • Planificació i desenvolupament de les actuacions necessàries per aplicar un programa de seguiment epidemiològic a grups de població
 • Disseny i implementació d'activitats d'educació sanitària
 • Suport psicològic als pacients/usuaris
 • Suport vital bàsic en situacions d'emergència
 

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 45% (sumant el 32,9% dels que treballen i el 12% dels que estudien i treballen). Un 46,2% dels titulats segueixen estudiant i un 8,8% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

Sector sanitari públic i privat, en:

 • L'àrea d'atenció sanitària i promoció de la salut
 • Equips d'atenció primària
 • Les unitats de promoció de la salut
 • Consultes o gabinets dentals privats

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Tècnic especialista higienista dental
 • Higienista bucodental
 • Educador en salut bucodental

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
 1. MP01 Recepció i logística a la clínica dental
2h/setmana
 1. MP04 Intervenció bucodental
6h/setmana
 1. MP02 Estudi de la cavitat oral
6h/setmana
 1. MP05 Epidemiologia en salut oral
4h/setmana
 1. MP03 Exploració de la cavitat oral
5h/setmana
 1. MP06 Educació per la salut
2h/setmana
 1. MP07 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
4h/setmana
 1. MP08 Pròtesi i ortodòncia
4h/setmana
 1. MP09 Primers auxilis
2h/setmana
 1. MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
2h/setmana
 1. MP10 Fisipatologia general
5 h/set
 1. MP14 Projecte
2 h/set
 1. MP11 Formació i orientació laboral
3 h/set
 1. FCT, 416 hores
   

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

 
Altres cicles d’aquesta família professional:
 • Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • Audiologia protètica
 • Dietètica
 • Documentació i administració sanitàries
 • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Laboratori clínic i biomèdic
 • Ortopròtesi i productes de suport
 • Pròtesis dentals
 • Radioteràpia i dosimetria
 • Salut ambiental

 

Resum Currículum (PDF)

Descarrega informació bàsica del cicle (PDF)