Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 1 curs
 

Família:

Sanitària

Horari i oferta

 • Horari:Matí i tarda
 • Oferta:60 places matí, 30 places tarda
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència
 • Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient
 • Tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis
 • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient realitzant l'aplicació de tècniques de suport psicològic i d'educació sanitària
 • Realitzar tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental
 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 52,6% (sumant el 38,9% dels que treballen i el 13,7% dels que estudien i treballen); un 34,2% dels titulats segueixen estudiant, i un 13,2% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.
 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

 • Hospitals
 • Consultes mèdiques
 • Clíniques dentals
 • Centres geriàtrics
 • Centres de salut mental
 • Centres de balneoteràpia
 • Centres o hospitals de dia
 • Unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades

 

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Tècnic/a auxiliar d’infermeria
 • Tècnic/a auxiliar d’atenció primària
 • Tècnic/a d’atenció domiciliària
 • Tècnic/a auxiliar d’unitats especials i salut mental
Primer curs
 1. Operacions administratives i documentació sanitària
2 hores/setmana
 1. L'ésser humà davant la malaltia
2 hores/setmana
 1. Benestar del pacient/client: higiene i moviment
2 hores/setmana
 1. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà
       8 hores/setmana
 1. Primers auxilis
       1 hora/setmana
 1. Higiene del medi hospitalari i neteja de material
       3 hores/setmana
 1. Recolzament psicològic al pacient/client
      2hores/setmana
 1. Educació per a la salut
      1 hora/setmana
 1. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica
       3 hores/setmana
 1. Relacions en l'equip de treball
2 hores/setmana
 1. Formació i orientació laboral
2 hores/setmana
 1. Formació en centres de treball
       410 hores
 1. Síntesi
      60 hores

Correspondència amb cicles de grau superior

Aquests estudis formen part del mateix itinerari que els següents cicles de grau superior:
 • Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • Audiologia protètica
 • Dietètica
 • Documentació i administració sanitàries
 • Higiene bucodental
 • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Laboratori clínic i biomèdic
 • Ortopròtesi i productes de suport
 • Pròtesis dentals
 • Radioteràpia i dosimetria
 • Salut ambiental

 

 

Altres cicles d’aquesta família professional

 • Emergències sanitàries
 • Farmàcia i parafarmàcia

 

Currículum

Descarrega PDF