Els programes de formació i inserció (PFI) estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Els aprenentatges assolits es reconeixen en l'àmbit acadèmic ( si han superat les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà d’FP) i en l'àmbit laboral (amb l’obtenció del certificat de professionalitat corresponent que pot ser acreditat per al SOC).

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Dins de l’oferta general dels PFI’s en l’Institut Salvador Seguí oferim el PTT (Programa de Transició al Treball):

PFI d’Auxiliar d’Imatge Personal: Perruqueria i Estètica