Tipus d'Ensenyament

Públic i Presencial

 

Família:

Imatge Personal

Horari: Matí

Oferta:30 places

Durada

2 cursos

 

Competència professional

-         Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics

-         Dissenyar els protocols d'actuació, per estandarditzar els processos de perruqueria

-         Analitzar corrents i tècniques noves del mercat, generant i oferint estils propis que s'adeqüin a les demandes dels clients

-         Organitzar l'aprovisionament i manteniment de l'empresa, controlant la qualitat i la documentació

-         Analitzar el cabell i cuir cabellut del client, utilitzant instruments de diagnòstic

-         Analitzar la imatge integral del client, relacionant les seves demandes amb els elements que conformen l'estil personal

-         Dissenyar i organitzar la realització de canvis d'estil en el cabell, emprant tècniques innovadores de perruqueria

-         Assessorar en cures de perruqueria a clients amb necessitats especials, informant sobre tècniques, materials i cosmètics

-         Supervisar i realitzar pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i de moda, aplicant tècniques clàssiques i avançades

-         Supervisar i aplicar tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestètiques, cosmetològiquess i manuals segons diagnòstic previ

-         Assessorar el client, informant dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i de les precaucions a seguir abans, durant i després de la seva aplicació

 
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Empreses dedicades al sector i en produccions audiovisuals i escèniques, com a director de processos de perruqueria en les àrees funcionals de disseny i innovació, organització i prestació de serveis, comercialització, logística, qualitat, prevenció de riscos i gestió ambiental

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Director/a tècnic/a en empreses de perruqueria

-          Director/a tècnic/a i artístic/a de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda

-          Especialista en tractaments capil·lars

-          Assessor artístic o assessora artística de perruqueria

-          Estilista

-          Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria

-          Conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses de perruqueria

-          Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials

-          Tècnic/a en anàlisi capil·lar

-          Perruquer/a especialista

-          Treballador/a qualificat/da en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica

-          Tècnic/a comercial

-          Assessor/a d'imatge

-          Formador/a tècnic/a en perruqueria

-          Assessor/a de venda i demostrador o demostradora de productes i aparells de perruqueria

-          Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Dermotricologia - 4h/set Tractaments capil·lars  - 3h/set
Recursos tècnics i cosmètics - 5h/set Procediments tècnics de perruqueria (2) -  3h/set
Procediments i tècniques de perruqueria (1) - 6h/set Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda -  4h/set
Estilisme en perruqueria (1)  - 3h/set Estilisme en perruqueria (2)  - 3h/set
Estudi de la imatge - 3h/set Direcció i comercialització   - 4h/set
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal  - 3h/set Perruqueria per a necessitats especials -  3h/set
Formació i orientació laboral  3h/set Empresa i iniciativa emprenedora  - 2h/set
  Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria - 2h/set
  Formació en centres de treball - 350hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
  • Assessoria d'imatge personal i corporativa
  • Caracterització i maquillatge professional
  • Estètica integral i be

 

Presentació

Descarregar PDF