Tipus d'Ensenyament

  • Públic i Presencial

Durada

  • 2 cursos
   

Família:

Imatge Personal
  • ·
  • Horari:Tarda
  • Oferta:30 places
   

 

 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

-          Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics

-          Analitzar els canvis en la moda, adaptant les tendències del mercat a les expectatives i necessitats dels clients

-          Gestionar la documentació, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació

-          Identificar les necessitats del client, analitzant les seves característiques i requeriments

-          Entrenar al client en habilitats de comunicació, elaborant un pla per a l'adquisició de noves tècniques comunicatives

-          Assessorar en l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments, en una realitat, i coordinant les activitats

-          Assessorar les empreses per a la creació d'una imatge corporativa, interpretant les seves sol·licituds

-          Elaborar projectes de canvi d'imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada

-          Assessorar i entrenar al client en maquillatge, perruqueria i estètica, atenent els requeriments

-          Comercialitzar productes i serveis d'imatge personal, utilitzant tècniques de màrqueting

-          Realitzar canvis d'estils a través del vestuari, assessorant sobre indumentària i complements

-          Guiar en la compra de vestuari, complements i cosmètics, calibrant les necessitats del client per cobrir les seves expectatives

   

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 45,4% (sumant el 33,3% dels que treballen i el 12,1% dels que estudien i treballen). Un 30,3% dels titulats segueixen estudiant i un 24,2% estaven buscant feina en el moment de l'enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

  • Empreses del sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge personal, corporativa i pública o s’integren en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting
  • Establiments dedicats a la venda de vestuari, complements i cosmètics, on es desenvolupen tasques en les àrees funcionals de disseny d’una nova imatge personal, pública i corporativa, i en l’organització i prestació de serveis

-          Director/a tecnicoartístic/a en produccions audiovisuals, escèniques i de moda

-          Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades

-          Expert/a en etiqueta i usos socials

-          Assessor/a i consultor/a d’estilisme en el vestir

-          Assessor/a d’estils i tendències

-          Assistent/a tècnic/a d’imatge política, cultural i artística

-          Assessor/a en comerços de vestuari i complements

-          Assessor/a d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda

-          Tècnic/a comercial

-          Assessor/a i consultor/a d’imatge corporativa

-          Expert/a en habilitats comunicatives

-          Tècnic/a especialista en gabinets de relacions públiques

-          Tècnic/a especialista en imatge en departament de màrqueting

-          Director/a de gabinet d’assessoria d’imatge

-          Consultor/a i assessor/a de protocol i organització d’actes i esdeveniments

-          Assessor/a en la compra de vestuari complements, regals i cosmètics

-          Assistent/a personal en la cura de la imatge

-          Organitzador/a de casaments

-          Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal

 

Què estudiaràs?

 

Primer curs Segon curs
Assessoria cosmètica  - 4 h/set Estilisme en vestuari i complements (2)  3 h/set
Disseny d’imatge integral - 4  h/set Protocol i organització d’esdeveniments - 6 h/set
Estilisme en vestuari i complements (1) -  5 h/set Habilitats comunicatives - 4 h/set
Assessoria de perruqueria - 4 h/set Imatge corporativa - 2 h/set
Usos socials  - 2 h/set Direcció i comercialització - 4 h/set
Assessoria estètica   - 4 h/set Empresa i iniciativa emprenedora - 2 h/set
Formació i orientació laboral - 3 h/set Projecte d’assessoria d’imatge personal i  corporativa - 3 h/set
  Formació en centres de treball  350 hores

 

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
  • Caracterització i maquillatge professional
  • Estètica integral i benestar
  • Estilisme i direcció de perruqueria

 

                                                                           Presentació 

Descarregar PDF