L’institut Salvador Seguí imparteix la modalitat de formació dual.

L'FP dual, utilitza una nova metodologia on l'empresa té un major grau de co-participació en l'aprenentatge de l'alumne/a, això l’ajuda a desenvolupar el seu potencial professional, aprenent en situacions reals de treball, adquirint més experiència professional i millorant la seva ocupabilitat.

L'FP dual combina el temps de formació en el centre educatiu i a l'empresa comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a l'empresa. A nivell pràctic, vol dir que a segon curs l’alumnat dual passa més temps a l'empresa, i el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels aprenentatges que fins ara es feien a l'Institut, per cada hora que es deixa de fer a l'Institut, es faran dos hores a l'empresa o entitat.

A la promoció 2019-2021 hem ofert places dual als cicles formatius de grau superior d'educació infantil i d'integració social; i al CFGM d'atenció a persones en situació de dependència.

Es preveu que en properes promocions el centre ampliarà la seva oferta de places dual a altres cicles formatius.

Com participar en una plaça d'FP dual: Al llarg del primer curs del CF, l'institut informarem de les places ofertades per les empreses o entitats i l'alumnat podrà participar en el corresponent procés de selecció.

Les empreses o entitats, decidiran com formalitzar la plaça dual, si ho fan a través d’una beca formativa o d'un contracte de treball, això serà un cop finalitzat el primer curs del cicle formatiu. Normalment, es pacta entre 20 i 25 hores setmanals amb la corresponent compensació econòmica. L'estada a l'empresa es combina amb l'assistència al centre docent: Si l'estada a l'empresa és pel matí, l'assistència a classe es farà en torn de tarda, o bé, si l'estada a l'empresa és per la tarda, l'assistència a classe es farà en torn de matí. Per l'alumnat en dual, serà necessari a segon curs una disponibilitat horària a temps complet.

Pots ampliar la informació a www.fpdual.cat/