L’institut Salvador Seguí imparteix la modalitat de formació dual.

La Formació Professional dual consisteix en què l’alumnat realitza l’aprenentatge de les competències professionals pròpies del cicle o la professió entre el centre i l’empresa.

Durant el segon curs del cicle, l’alumne, ja sigui amb beca o amb contracte d’aprenentatge, treballa al voltant de 20 hores a una empresa i fa al voltant de 20 hores de classe a l’institut. El període de treball a l’empresa és supervisat per un tutor de l’empresa i un tutor de l’institut. El tutor de l’empresa, a més d’avaluar l’alumnat, el forma i l’orienta.

El període en què s’està a l’0empresa, l’alumne és un treballador més: té el mateixos drets i deures que els treballadors. I, per tant, té la part de sou que correspon a un treballador aprenent.

L’institut imparteix la modalitat dual amb els cicles d’Educació Infantil, Integració Social i Estètica integral i Benestar.

Educació Infantil.

S’imparteix amb conveni amb les escoles bressol municipals. L’alumnat té una beca amb l’IMEB (Institut Municipal d’Educació) i treballa de 9 a 13 hores a l’escola bressol. Per la tarda, té classes a l’institut.

Integració social

S’imparteix amb conveni amb el Consorci d’Educació de Barcelona.  L’alumnat té una beca amb el Consorci d’Educació de Barcelona per la que l’alumnat de dual treball en instituts d’ESO/BAT, al constat de l’integrador social del centre.

Estètica integral i benestar.

S’imparteix amb conveni amb SPA ZENTER, empresa que gestiona diversos centres d’spa d’hotels situats a Barcelona i rodalies.  L’alumnat té un contracta d’aprenentatge amb l’empresa. Treballa tres dies a la setmana a l’spà (dijous, divendres i dissabte) i té tres dies de classe a l’institut (dilluns, dimarts i dimecres).

 

Per a més informació:

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/fp/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/

https://projectes.xtec.cat/fpdual/