Termini presentació propostes: 20 de Juliol de 2018 a les 14:30

Les propostes cal lliurar-les a la secretaria del centre abans de la data indicada.

Per informació del concurs, vegeu

 

Plec de condicions administratives

Plec de condicions tècniques

Detall documentació a lliurar