En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és titular l’Institut Salvador Seguí amb la finalitat de gestionar la vostra petició. Com a titular de les dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, adreçat a l’Institut Salvador Seguí, Carrer Santander, 7-9 – 08020 Barcelona.