El Molt Honorable President de la Generalitat va fer lliurament dels diplomes a la primera promoció que es gradua a Catalunya en FP Dual.  

Entre els graduats, està la promoció d’Educació Infantil del nostre institut que ha cursat la FP Dual en Escoles Bresol de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

Acampanyem una imatge del lliurament del certificat a l’alumna.

Foto entrega diplomest.