Foto ponència MojacarFoto grup Mojacar Higiene

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les alumnes Isabel Montoya i Paola Andrade varen fer una ponència a Mojacar dins dels cursos organitzats per la “Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada” sobre mètodes de raspallat com MISWAK que s’utilitzan en el Sagel (Mauritania) i en molts països africans. En la foto  de l'esquerra es pot veure a les dues alumnes durant la presentació de la ponència.

La foto de la dreta és una foto de grup dels alumnes d'Higiene bucodental que van participar en els cursos de la "Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada" duts a terme a Mojacar (Almeria) del 31 de maig fins al 3 de juny.