CODI  Institut Salvador Seguí: 08044053

CODI                 CICLES DE L’INSTITUT SALVADOR SEGUÍ                           

  Codi

Ensenyament

Horari

08960256

Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

Tarda

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els barems següents:

 • Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts
 • Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts
 • Quan l’alumne/a no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts
 • Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts
 • Últim curs realitzat a l’ESO. Si l’últim curs és 4t d’ESO: 20 punts; si és 3r d’ESO: 10 punts; si és 2n d’ESO: 5 punts.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

- Sol·licitud de preinscripció (cal aportar-ne dues) (Document de sol·licitud)

Només heu de presentar una única sol·licitud en el centre demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud en centres diferents comporta la pèrdua dels drets de prioritat.

- Alumnes majors d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país.

- Alumnes menors d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport vigent.

- Alumnes estrangers menors d’edat que no puguin aportar els documents detallats anteriorment:

 • Document d'identitat o el llibre de família del país d'origen.
 • Documentació alternativa que serà valorada pel director del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Per justificar la sol·licitud d’una plaça de NEE, cal presentar un dels documents següents: certificat de discapacitat; certificat de trobar-se sota la tutela de la DGAIA; dictamen de reconeixement de NEE o informe tècnic de reconeixement de NEE derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides o un certificat, emesos per un EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic); altres documents diferents dels anteriors a valorar.

En tots els casos original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n presenta.

Documentació per acreditar els criteris d’admissió:

 • Domicili: Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 • Participacipació per primera vegada en programes de formació i inserció o d’altres equivalents: l’acreditació es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 • Escolarització a l’ESO: certificació o document que acrediti els cursos escolaritzats a l’ESO, especificant l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

 

Podeu consultar l'oferta de PFI en l'enllaç següent:

Oferta de programes de formació i inserció organitzats pel Departament d'Educació curs 2019-2020

Atenció! El web www.salvadorsegui.net utilitza galetes. Si no canvieu la configuració del navegador, n'accepteu el seu ús.

Més informació

Accepto

Per què utilitzem galetes ("cookies")?

Una galeta és un fitxer de mida molt petita que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari. 

Les galetes que utilitzem al web www.salvadorsegui.net són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé i d'altres serveixen per millorar el rendiment i la teva experiència com a usuari. 

Les galetes serveixen per:

 • Recordar els teus detalls d'inici de sessió.
 • Garantir la teva seguretat quan inicies sessió.
 • Garantir que l'aspecte de la pàgina web és coherent.
 • Millorar el funcionament del lloc web reduint el temps que triguen a carregar-se les pàgines que visites.
 • Millorar l'experiència de l'usuari.
 • Poder compartir i fer clic a "m'agrada".

Si no habilites les galetes, algunes funcions i pàgines no funcionaran bé.

Si vols esborrar les galetes que tens a l'ordinador, fes clic a "Ajuda" del menú del navegador per veure les instruccions. 

Durant quant de temps es guarden les galetes?

Moltes galetes són temporals i desapareixeran quan acabis la sessió (quan tanquis el navegador). Altres galetes són "permanents", el que significa que quedaran guardades a l'ordinador durant un temps.