Tipus d'Ensenyament

Públic i Presencial

 

Família:

Imatge Personal

Horari: Matí

Oferta:30 places

Durada

2 cursos

 

Competència professional

-         Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics

-         Dissenyar els protocols d'actuació, per estandarditzar els processos de perruqueria

-         Analitzar corrents i tècniques noves del mercat, generant i oferint estils propis que s'adeqüin a les demandes dels clients

-         Organitzar l'aprovisionament i manteniment de l'empresa, controlant la qualitat i la documentació

-         Analitzar el cabell i cuir cabellut del client, utilitzant instruments de diagnòstic

-         Analitzar la imatge integral del client, relacionant les seves demandes amb els elements que conformen l'estil personal

-         Dissenyar i organitzar la realització de canvis d'estil en el cabell, emprant tècniques innovadores de perruqueria

-         Assessorar en cures de perruqueria a clients amb necessitats especials, informant sobre tècniques, materials i cosmètics

-         Supervisar i realitzar pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i de moda, aplicant tècniques clàssiques i avançades

-         Supervisar i aplicar tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestètiques, cosmetològiquess i manuals segons diagnòstic previ

-         Assessorar el client, informant dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i de les precaucions a seguir abans, durant i després de la seva aplicació

 
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Empreses dedicades al sector i en produccions audiovisuals i escèniques, com a director de processos de perruqueria en les àrees funcionals de disseny i innovació, organització i prestació de serveis, comercialització, logística, qualitat, prevenció de riscos i gestió ambiental

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Director/a tècnic/a en empreses de perruqueria

-          Director/a tècnic/a i artístic/a de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda

-          Especialista en tractaments capil·lars

-          Assessor artístic o assessora artística de perruqueria

-          Estilista

-          Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria

-          Conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses de perruqueria

-          Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials

-          Tècnic/a en anàlisi capil·lar

-          Perruquer/a especialista

-          Treballador/a qualificat/da en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica

-          Tècnic/a comercial

-          Assessor/a d'imatge

-          Formador/a tècnic/a en perruqueria

-          Assessor/a de venda i demostrador o demostradora de productes i aparells de perruqueria

-          Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Dermotricologia - 4h/set Tractaments capil·lars  - 3h/set
Recursos tècnics i cosmètics - 5h/set Procediments tècnics de perruqueria (2) -  3h/set
Procediments i tècniques de perruqueria (1) - 6h/set Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda -  4h/set
Estilisme en perruqueria (1)  - 3h/set Estilisme en perruqueria (2)  - 3h/set
Estudi de la imatge - 3h/set Direcció i comercialització   - 4h/set
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal  - 3h/set Perruqueria per a necessitats especials -  3h/set
Formació i orientació laboral  3h/set Empresa i iniciativa emprenedora  - 2h/set
  Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria - 2h/set
  Formació en centres de treball - 350hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
 • Assessoria d'imatge personal i corporativa
 • Caracterització i maquillatge professional
 • Estètica integral i be

 

Presentació

Descarregar PDF

 

 

Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
   

Família:

Imatge Personal
 • ·
 • Horari:Tarda
 • Oferta:30 places
   

 

 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

-          Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics

-          Analitzar els canvis en la moda, adaptant les tendències del mercat a les expectatives i necessitats dels clients

-          Gestionar la documentació, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació

-          Identificar les necessitats del client, analitzant les seves característiques i requeriments

-          Entrenar al client en habilitats de comunicació, elaborant un pla per a l'adquisició de noves tècniques comunicatives

-          Assessorar en l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments, en una realitat, i coordinant les activitats

-          Assessorar les empreses per a la creació d'una imatge corporativa, interpretant les seves sol·licituds

-          Elaborar projectes de canvi d'imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada

-          Assessorar i entrenar al client en maquillatge, perruqueria i estètica, atenent els requeriments

-          Comercialitzar productes i serveis d'imatge personal, utilitzant tècniques de màrqueting

-          Realitzar canvis d'estils a través del vestuari, assessorant sobre indumentària i complements

-          Guiar en la compra de vestuari, complements i cosmètics, calibrant les necessitats del client per cobrir les seves expectatives

   

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 45,4% (sumant el 33,3% dels que treballen i el 12,1% dels que estudien i treballen). Un 30,3% dels titulats segueixen estudiant i un 24,2% estaven buscant feina en el moment de l'enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

 • Empreses del sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge personal, corporativa i pública o s’integren en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting
 • Establiments dedicats a la venda de vestuari, complements i cosmètics, on es desenvolupen tasques en les àrees funcionals de disseny d’una nova imatge personal, pública i corporativa, i en l’organització i prestació de serveis

-          Director/a tecnicoartístic/a en produccions audiovisuals, escèniques i de moda

-          Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades

-          Expert/a en etiqueta i usos socials

-          Assessor/a i consultor/a d’estilisme en el vestir

-          Assessor/a d’estils i tendències

-          Assistent/a tècnic/a d’imatge política, cultural i artística

-          Assessor/a en comerços de vestuari i complements

-          Assessor/a d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda

-          Tècnic/a comercial

-          Assessor/a i consultor/a d’imatge corporativa

-          Expert/a en habilitats comunicatives

-          Tècnic/a especialista en gabinets de relacions públiques

-          Tècnic/a especialista en imatge en departament de màrqueting

-          Director/a de gabinet d’assessoria d’imatge

-          Consultor/a i assessor/a de protocol i organització d’actes i esdeveniments

-          Assessor/a en la compra de vestuari complements, regals i cosmètics

-          Assistent/a personal en la cura de la imatge

-          Organitzador/a de casaments

-          Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal

 

Què estudiaràs?

 

Primer curs Segon curs
Assessoria cosmètica  - 4 h/set Estilisme en vestuari i complements (2)  3 h/set
Disseny d’imatge integral - 4  h/set Protocol i organització d’esdeveniments - 6 h/set
Estilisme en vestuari i complements (1) -  5 h/set Habilitats comunicatives - 4 h/set
Assessoria de perruqueria - 4 h/set Imatge corporativa - 2 h/set
Usos socials  - 2 h/set Direcció i comercialització - 4 h/set
Assessoria estètica   - 4 h/set Empresa i iniciativa emprenedora - 2 h/set
Formació i orientació laboral - 3 h/set Projecte d’assessoria d’imatge personal i  corporativa - 3 h/set
  Formació en centres de treball  350 hores

 

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
 • Caracterització i maquillatge professional
 • Estètica integral i benestar
 • Estilisme i direcció de perruqueria

 

                                                                           Presentació 

Descarregar PDF

 

Tipus d'Ensenyament

 • Públic
 • Modalitat presencial i Dual (veure descripció final document)

Durada

 • 2 cursos
 

Família:

Imatge Personal
 • ·
 • Horari:Matí i tarda
 • ·
 • Oferta: 30 places matí i 30 places tarda
 

Competència professional

-          Gestionar la logística i l'emmagatzematge, aprovisionant amb el material necessari per assegurar el bon funcionament de tots els serveis que ofereix l'empresa d'estètica

-          Realitzar processos d'hidroteràpia, aplicant tècniques específiques i complementàries en balnearis o spas i utilitzant cosmètics termals

-          Aplicar massatges i drenatges limfàtics estètics

-          Realitzar maquillatges correctius per microimplantació de pigments, personalitzant i adaptant-los a les necessitats de cada client

-          Supervisar i desenvolupar processos d'eliminació temporal i definitiva del borrissol

-          Supervisar i desenvolupar tècniques electroestètiques i bronzejat per radiació ultraviolada

-          Assessorar el client, informant dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i les precaucions que cal seguir

-          Integrar i realitzar els serveis estètics, coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals

 

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 61,3% (sumant el 53,8% dels que treballen i el 7,5% dels que estudien i treballen). Un 22,5% dels titulats estaven buscant feina en el moment de l'enquesta i un altre 16,3% seguien estudiant.
 

 

 

Àrees de treball

 

Principals ocupacions

-          Instituts i salons de bellesa

-          Departaments d'estètica d'empreses dedicades al tractament de la imatge personal integral

-          Clíniques de medicina estètica

-          Balnearis

-          Centres de massatge

-          Equips tècnics, depenents de laboratoris i firmes comercials, que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de l'estètica integral, com ara provadors, demostradors i venedors

-          Hospitals, centres geriàtrics i empreses de serveis funeraris

-          Esteticista

-          Director/a tècnic/a en empreses d’estètica, àrees d’imatge personal i balnearis

-          Tècnic/a en tractaments estètics integrals

-          Especialista en tècniques d’hidroestètica

-          Tècnic/a en micropigmentació

-          Tècnic/a en depilació mecànica i avançada

-          Tècnic/a en aparells d’estètica

-          Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada

-          Tècnic/a en massatges estètics

-          Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic

-          Treballador/a qualificat/ada en centres de medicina i cirurgia estètica

-          Tècnic/a comercial

-          Assessor/a en estètica i cosmètica

-          Formador/a tècnic/a estètica

 

Què estudiaràs?

 

Primer curs

 

Segon curs

 

Depilació avançada - 3 h/set Aparatologia estètica  3 h/set
Massatge estètic - 5 h/set Estètica hidrotermal  5 h/set
Drenatge estètic i tècniques per pressió 5 h/set Micropigmentació   4 h/set
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal 3 h/set Tractaments estètics integrals  7 h/set
Dermoestètica   4 h/set Empresa i iniciativa emprenedora 2 h/set
Cosmètica aplicada a estètica i benestar 4 h/set Projecte d’estètica integral i benestar  2 h/set
Formació i orientació laboral  3 h/set Formació en centres de treball  350 hores

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Assessoria d'imatge personal i corporativa
 • Caracterització i maquillatge professional
 • Estilisme i direcció de perruqueria

MODALITAT DUAL

Modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre l’institut i l’empresa.

L’alumne, durant segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una empresa del sector.

Per a la formació a l’empresa, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma i el tutor/a de l’institut que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.

L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta a l’institut i un contracte d’aprenentatge amb l’empresa: té els mateixos drets i deures que els treballadors  i cobra la part del sou corresponent a les hores que treballa.  

En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Estètica i Bellesa.

 

 

Presentació

Descarregar PDF

 

Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

 

Família:

Imatge Personal
 • ·
 • Horari:Matí
 • Oferta:30 places
 

Competència professional

-     Rebre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant el seu consum i l'estoc

-     Atendre el client en totes les fases del procés, aplicant procediments establerts

-     Comprovar l'estat del cabell i cuir cabellut, manejant instruments d'observació

-     Preparar i posar a punt el lloc de treball i instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes per a la seva utilització

-     Realitzar canvis de forma permanents en el cabell, seguint les especificacions establertes

-     Tenyir i descolorir la tija capil·lar seleccionant cosmètics, tècniques i procediments

-     Canviar la longitud del cabell seleccionant eines, accessoris i útils segons les diferents tècniques i estils de tall

-     Efectuar pentinats i recollits, amb o sense pròtesi piloses, personalitzant i adaptant-los a les necessitats del client

-     Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cura de les mans, peus i ungles

-     Realitzar tècniques de barberia i perruqueria masculina identificant les demandes i necessitats del client

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 42,3% (sumant el 28,4% dels que treballen i el 13,9% dels que estudien i treballen). Un 39,3% dels titulats segueixen estudiant i un 18,4% estaven buscant feina en el moment de l'enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

-     Perruqueries

-     Departaments de perruqueria de televisions

-     Teatres

-     Cinema

-     Residències geriàtriques

-     Passarel·les de moda

-     Perruquer/a

-     Barber/a

-     Tècnic/a en coloracions capil·lars

-     Tècnic/a en canvis de forma del cabell

-     Tècnic/a en tall de cabell

-     Tècnic/a en postisseria

-     Tècnic/a en manicura

-     Tècnic/a en pedicura

-     Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector

-     Recepcionista en empreses perruqueria

-     Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria

 


Què estudiaràs?

 

Primer curs Segon curs
Pentinats i recollits (1)  - 4h/set Pentinats i recollits (2) - 4h/set
Coloració capil·lar  - 6h/set Canvis de forma permanent del cabell  3h/set
Cosmètica per a perruqueria - 3h/set Perruqueria i estilisme masculí   2h/set
Tècniques de tallada del cabell - 5h/set Anàlisi capil·lar (2)  - 2h/set
Anàlisi capil·lar (1)  - 2h/set Estètica de mans i peus  - 3h/set
Imatge corporal i hàbits saludables   3h/set Màrqueting i venda en imatge personal  3h/set
Formació i orientació laboral  3h/set Empresa i iniciativa emprenedora   2h/set
  Anglès tècnic   3h/set
  Projecte  3h/set
  Formació en centres de treball  - 400 hores

Correspondència amb cicles de grau superior

Aquests estudis formen part del mateix itinerari que els següents cicles de grau superior:

 • Assessoria d'imatge personal i corporativa
 • Caracterització i maquillatge professional
 • Estètica integral i benestar
 • Estilisme i direcció de perruqueria

Altres cicles d’aquesta família professional:

Grau mitjà:

 • Estètica i Bellesa

Grau Superior:

 • Assessoria d'imatge personal i corporativa
 • Estètica integral i benestar
 • Estilisme i direcció de perruqueria

 

 

Presentació

 Descarregar PDF informatiu

 

 

Atenció! El web www.salvadorsegui.net utilitza galetes. Si no canvieu la configuració del navegador, n'accepteu el seu ús.

Més informació

Accepto

Per què utilitzem galetes ("cookies")?

Una galeta és un fitxer de mida molt petita que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari. 

Les galetes que utilitzem al web www.salvadorsegui.net són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé i d'altres serveixen per millorar el rendiment i la teva experiència com a usuari. 

Les galetes serveixen per:

 • Recordar els teus detalls d'inici de sessió.
 • Garantir la teva seguretat quan inicies sessió.
 • Garantir que l'aspecte de la pàgina web és coherent.
 • Millorar el funcionament del lloc web reduint el temps que triguen a carregar-se les pàgines que visites.
 • Millorar l'experiència de l'usuari.
 • Poder compartir i fer clic a "m'agrada".

Si no habilites les galetes, algunes funcions i pàgines no funcionaran bé.

Si vols esborrar les galetes que tens a l'ordinador, fes clic a "Ajuda" del menú del navegador per veure les instruccions. 

Durant quant de temps es guarden les galetes?

Moltes galetes són temporals i desapareixeran quan acabis la sessió (quan tanquis el navegador). Altres galetes són "permanents", el que significa que quedaran guardades a l'ordinador durant un temps.